?>
هوس میکده
۵:۰۴
هوس میکده
سبک/دستگاه: شوشتری
خواننده: اکبر گلپایگانی
شاعر: هما همایون (میرافشار)
متن اثر
هوس میکده داره دل دیوونه من
نمیدونه بی تو ایام بهارو چه کنه
چه کنه چه کنه
آخه با خونه خراب غم عشق تو بگو
دل آشفته ی بی صبر و قرارو چه کنه
چه کنه چه کنه
میدونی که هر شب این دیوونه تو
مست مست میاد به سوی خونه تو
میدونی که هر شب این دیوونه تو
مست مست میاد به سوی خونه تو
ای مسافر ای عزیزم ای بهار آرزویم
بی تو هر شب غم نشسته در کنارم رو به رویم
بغض تنهایی شکسته ناله ام را در گلویم
هوس میکده داره دل دیوونه من
نمیدونه بی تو ایام بهارو چه کنه
چه کنه چه کنه
آخه با خونه خراب غم عشق تو بگو
دل آشفته ی بی صبر و قرارو چه کنه
چه کنه چه کنه
میدونی که هر شب این دیوونه تو
مست مست میاد به سوی خونه تو
میدونی که هر شب این دیوونه تو
مست مست میاد به سوی خونه تو
میدونی که هر شب این دیوونه تو
مست مست میاد به سوی خونه تو