?>
دیگه عاشق شدن فایده نداره
۵:۳۳
دیگه عاشق شدن فایده نداره
متن اثر
دیگه عاشق شدن، ناز کشیدن فایده نداره، نداره
دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره، نداره
چرا این در و اون در میزنی ای دل غافل
دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره، نداره
وقتی ای دل به گیسوی پریشون میرسی، خودتو نگه دار
وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی، خودتو نگه دار
دیگه عاشق شدن، ناز کشیدن فایده نداره، نداره
دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره، نداره
ای دل دیگه بال و پَر نداری
داری پیر میشی و خبر نداری
ای دل دیگه بال و پَر نداری
داری پیر میشی و خبر نداری
وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی، خودتو نگه دار
وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی، خودتو نگه دار
دیگه عاشق شدن، ناز کشیدن فایده نداره، نداره
دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره، نداره

توضیحات بیشتر
در برخی از سایتها، از "جهانبخش پازوکی" به عنوان ترانه سرا و آهنگساز این اثر یاد شده است.