?>
از تو بگذشتم
۸:۴۰
از تو بگذشتم
متن اثر
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتم از کوی تو لیکن عقب سر، نگران!
ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی
تو بمان و دگران، وای بحال دگران!
دلِ چون آینه ی اهل صفا میشکنند
که ز خود بی خبرند این ز خدا بی خبران
سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن
کین بُوَد عاقبت کار جهانِ گذران
کین بُوَد عاقبت کار جهانِ گذران
***
گردش چرخ به کامم کردی
قرعه ی بخت به نامم کردی
خواجه بفروختی ام صد ره و باز
به یکی حلقه، غلامم کردی
به یکی حلقه، غلامم کردی
باده به جامم کردی، باده به جامم کردی
باده به جامم کردی، باده به جامم کردی
***
برو ای دوست! حلالت نکنم
زندگی را تو حرامم کردی
عمر هجرانِ تو هم گشت تمام
لیک روزی که تمامم کردی
لیک روزی که تمامم کردی
باده به جامم کردی، باده به جامم کردی